De ondernemingsraad BV BEM vertegenwoordigt de mensen van de werknemers van Texaco (B.V. BEM) en maakt deze kenbaar aan het bestuur van Delek Benelux.

De OR BV BEM bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met het bestuur van Delek. De OR overlegt onder andere over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Onderdelen van het overleg zijn:
* Werkoverleg bijwonen
* Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden
* Zorgen voor de naleving van voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden
* Interne milieuzorg
* Gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Op deze website vind u alle relevante informatie over de ondernemingsraad BV BEM.

Bekijk onze demonstratie film over de website; ORBVBEM Website DEMO